साझमा दियो बाल्दा भन्ने मन्त्र

 

दीपो ज्योति: परम ब्राम्ह दीपो ज्योतिजनार्दन: ।
दीपो हरातु मे पापं सन्ध्यादीप नमोस्तुते।।
शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखसम्पदम ।
मम वुद्दीप्रकाशंच दीपज्योतिर्नोस्तुस्ते ।।

प्रक्रासित मिती : 2017-01-08 | ५०३ पट्क हेरिएको